Totogaming.am Totogaming.am

Last updated .

Totogaming.am - Տոտո Գեյմինգ - Օնլայն Խաղեր - Կազինո, Սպորտ, Պոկեր TotoGaming
Description: TotoGaming–ն առաջարկում է Սպորտի, Կազինոյի, Live Կազինոյի խաղերի հսկայական ընտրություն՝ ավելի քան 60 սպորտաձևեր, աշխարհի լավագույն սլոթերը, Պոկեր, Բլեքջեք, Ռուլետկա: Մասնակցե՛ք նաև Արագ խաղերին և TV խաղերին, խաղացե՛ք Բլոտ ու Նարդի՝ իրական մրցակիցների հետ։ ...
Keywords: կազինո, բլոտ, նարդի, նառդի, լոտտո, լոտո, սպորտային նորություններ, ֆուտբոլային նորություններ, ֆուտբոլ, հայաստան

Տոտո Գեյմինգ

Totogaming.am
Advertisement
Global Rank
-
Daily Visitors
-
Daily Pageviews
-
Load Time
-

Site Overview

The domain Totogaming.am was registered 1 year ago. The website is currently online. It is ranked #57,273 in the world and ranked #23 in Armenia, most of the visitors who are visiting the website are from Armenia. Here are more than 4,300 visitors and the pages are viewed up to 26,000 times for every day. Usually, it takes 0.909 seconds for the visitors to open the website. Based on current visitor traffic, you will know that the advertising revenue on the website will be able to reach $112 USD per day. The servers of the website are being hosted in United States.

 • Site Age:
 • 1 year
 • Site Status:
 • Online
 • Global Rank:
 • #57,273
 • Primary Traffic:
 • Armenia (Ranked #23 in Armenia)
 • Rating:
 • 2.5/5.0 Stars
 • SEO Score:
 • 50%
 • Load Time:
 • 0.909 Second (Faster than - of sites)
 • Web Safety:
 • -
 • Child Safety:
 • -
 • Daily Visitors:
 • 4,300
 • Daily Pageviews:
 • 26,000
 • Daily Bandwidth:
 • 113.50GB (3.33TB/month)
 • Daily AD Revenue:
 • $112 USD
 • Website Worth:
 • $120,000 USD
 • Theme Colors:
 • Server Location:
 • United States

Site Traffic

Alexa Traffic Graph

Traffic Ranks

Search Traffic (Percentage)

Daily Visitors (Last 90 days)

The chart below shows how many visitors visited the website Totogaming.am every day for the past 90 days. The last record was on Apr 8, 2020, and about 4,300 visitors visited this site.

Daily Visitors by Keyword

Which search keywords send traffic to the website Totogaming.am? Through the chart below, you will know that there are a lot of visitors to this site by searching the keyword "totogaming", about 300 visitors per day. Top 5 keywords are displayed here.

 • #
 • Keyword
 • Visitors
 • Percentage
Daily Visitors by Country / Region

Where are the visitors who visited the website Totogaming.am? Through the map below, you will know that most of the visitors to this site are from Armenia, about 4,100 visitors per day. Top 1 countries/regions are displayed here.

 • #
 • Country / Region
 • Visitors
 • Percentage
 • Rank
Daily Visitors by Subdomain

Which subdomains visitors often go on Totogaming.am? Through the chart below, you will know that the subdomain n/a is very popular, about n/a visitors per day. Top 0 subdomains are displayed here.

No data.

Site Domain

Domain profile

Here is the domain information about Totogaming.am . Through the table below, you will know that the domain name was registered on Jun 12, 2018( 1 year ago) and will expire on Jun 12, 2021 , and was registered on the website n/a , etc.

 • Domain Name:
 • Totogaming.am
 • Domain Age:
 • 1 year 10 months 2 days
 • Time Left:
 • 1 year 2 months 3 days
 • Domain Owner:
 • -
 • Name server:
  • ns1.totogaming.am
  • ns2.totogaming.am
 • Domain Status:
  • active
 • Updated Date:
 • 2019-04-16
 • Creation Date:
 • 2018-06-12
 • Expiration Date:
 • 2021-06-12
 • Sponsor:
 • aybsolutions
 • Sponsor URL:
 • -
 • WHOIS Server:
 • -

See Domain WHOIS

Domain Whois

Domain WHOIS is a query and response protocol that is widely used for querying databases that store the registered users or assignees of a domain name. The following information is the WHOIS of the domain Totogaming.am :

 
DNS Record

The Domain Name System (DNS) is a hierarchical and decentralized naming system for computers, services, or other resources connected to the Internet or a private network. It associates various information with domain names assigned to each of the participating entities. The table below shows the DNS record for the domain name Totogaming.am.

 • Host
 • Type
 • Target / IP
 • Other
 • totogaming.am
 • A
 • 104.18.65.230
 • class: IN

  ttl: 299

 • totogaming.am
 • A
 • 104.18.64.230
 • class: IN

  ttl: 299

 • totogaming.am
 • NS
 • ns1.totogaming.am
 • class: IN

  ttl: 21599

 • totogaming.am
 • NS
 • ns2.totogaming.am
 • class: IN

  ttl: 21599

 • totogaming.am
 • SOA
 • -
 • class: IN

  ttl: 3599

  mname: ns1.totogaming.am

  rname: dns.cloudflare.com

  serial: 2033384900

  refresh: 10000

  retry: 2400

  expire: 604800

  minimum-ttl: 3600

 • totogaming.am
 • MX
 • totogaming-am.mail.protection.outlook.com
 • class: IN

  ttl: 299

  pri: 0

 • totogaming.am
 • TXT
 • -
 • class: IN

  ttl: 29

  txt: _globalsign-domain-verification=xyPSM7iTeIal_ssFEcZLvWvqyAft3FS_UlgGi2zy5J

  entries: _globalsign-domain-verification=xyPSM7iTeIal_ssFEcZLvWvqyAft3FS_UlgGi2zy5J

 • totogaming.am
 • TXT
 • -
 • class: IN

  ttl: 29

  txt: MS=ms91527309

  entries: MS=ms91527309

 • totogaming.am
 • TXT
 • -
 • class: IN

  ttl: 29

  txt: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com ip4:5.63.160.70 include:spf.sendinblue.com -all

  entries: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com ip4:5.63.160.70 include:spf.sendinblue.com -all

 • totogaming.am
 • TXT
 • -
 • class: IN

  ttl: 29

  txt: Sendinblue-code:febe0e5c537985fe417665e350576037

  entries: Sendinblue-code:febe0e5c537985fe417665e350576037

 • totogaming.am
 • AAAA
 • 2606:4700::6812:41e6
 • class: IN

  ttl: 299

 • totogaming.am
 • AAAA
 • 2606:4700::6812:40e6
 • class: IN

  ttl: 299

 • www.totogaming.am
 • A
 • 104.18.64.230
 • class: IN

  ttl: 299

 • www.totogaming.am
 • A
 • 104.18.65.230
 • class: IN

  ttl: 299

 • www.totogaming.am
 • AAAA
 • 2606:4700::6812:40e6
 • class: IN

  ttl: 299

 • www.totogaming.am
 • AAAA
 • 2606:4700::6812:41e6
 • class: IN

  ttl: 299

Name Server

The table below shows the Name Server for the domain name Totogaming.am.

 • #
 • Name Server
 • IP Address
 • 1
 • ns1.totogaming.am
 • 162.159.8.63
 • 2
 • ns2.totogaming.am
 • 162.159.9.145

Site Server

Server Location

Where are Totogaming.am website's servers located? The servers are being hosted in United States.

 • #
 • IP Address
 • Country / Region
 • City
 • 3
 • 2606:4700::6812:40e6
 • -
 • -
 • 4
 • 2606:4700::6812:41e6
 • -
 • -
Sites hosted on the same server

Which websites are stored on the same server as the website Totogaming.am? So far, we have found 1 websites on these servers.

 • #
 • Site
 • Rank
 • Visitors

Site Content

Theme Colors

What are the main colors of the theme of the website Totogaming.am? Through the chart below, we know that the main color of the site is #000033.

 • #
 • Color
 • Percentage
W3C Html Validation

When we checked the HTML of the homepage of the website Totogaming.am, we found that it had 31 errors and 0 warnings.

 • #
 • Type
 • Total
 • 1
 • Error
 • 31
 • 2
 • Warning
 • 0

Site Referrals

Other Sites Owned

Which websites are owned by the same person who owns that Totogaming.am website? The websites below are owned by the same owner or not.

 • #
 • Site
 • Rank
 • Visitors
Similar Ranks

These websites which ranked between #57,270 and #57,271 on the web just before or after the website Totogaming.am.

 • Rank
 • Site
 • Visitors

Site Competitors

Which websites compete with the website Totogaming.am on the web? Here are 5 websites are similar to it.

Mobile Apps

Apple Apps

Here are n/a Apple apps related to the website Totogaming.am.

No data.
Android Apps

Here are n/a Android apps related to the website Totogaming.am.

No data.